Goals

Professional

Life

Personal

Success

COACHING

Learning

Developement

Training

Skills

Help

Growing

Leading

Guiding

טיפול זוגי ומשפחתי

 
Copy of Untitled.png

לכולנו יש הרגלים שחלקם מקדמים ועוזרים לנו וחלקם תוקעים אותנו במקום ומונעים מאיתנו תהליך של התקדמות, התפתחות, הגשמה וצמיחה אישית. לעתים התקיעות הזו אף אינה מודעת, ומוסתרת מעיני האדם, אך מגדירה ומשפיעה על חיי היום- יום שלו. 

אימון אישי (coaching) הוא תהליך ממוקד עשייה בזמן הווה (כאן ועכשיו) ועוזר לזהות, לפתח ולחזק את ההרגלים, היכולות, החוזקות קיימים אשר תורמים בחיי היום-יום, להתקדמות האישית, לפתרון בעיות והתגברות על תקיעות מסוימת.

מטרתו של האימון לעזור לאנשים שיש להם קשיים מסוימים ונקודתיים, מרגישים תקועים או אפילו רוצים להתקדם, להתפתח ולפתח את עצמם בתחום מסוים בחיים.

המאמן אינו נותן ייעוץ ישיר במהלך האימון, אלא עובד בעזרת שאלות וטכניקות המכוונות את אדם לתשובות הנכונות עבורו. מיקודו של המאמן הוא בפתרון בעיות של הווה.